Nytt namn, nytt fokus!

Hej!

Nu byter Mirumirupliff namn, form och fokus! Kultimera står i startgroparna för att bli en förening, men vi har några saker att ordna först.

Vi är några som vill sitta i styrelsen, men själva bildandet av föreningen är inte genomförd än.

Det Kultimera kommer vara är en förening, en plattform för oss som vill lära känna människor som inte kommer från samma land, har samma religion eller etnicitet som oss själva och göra det i sammanhang som har med kultur att göra.

Vi kommer kunna sjunga, spela teater, lära oss att spela instrument, gå på museer, besöka historiska platser, delta i bokcirklar, gå på teater och opera tillsammans, och säkert mycket mer.

Snart kommer vi ha en hemsida och vi meddelar så snart den finns färdig att besöka.

Som med alla föreningar så kommer man kunna bli medlem, men mer information om det kommer vid ett senare tillfälle.

Hjärtligen,
Simon Vinokur och den blivande styrelsen