Aktiviteter 2023

Alla aktiviteterna är i eller kring Stockholm. Mer information finns i länkarna. Du kan även anmäla dig där.

Ungdomssegling med Briggen Tre Kronor 19 maj (GENOMFÖRD)
Samarbete med Miljöverkstan Flaten och Briggen Tre Kronor.

Ungdomssegling med Briggen Tre Kronor 20 maj (GENOMFÖRD)
Samarbete med Miljöverkstan Flaten och Briggen Tre Kronor.

Besök på Medeltidsmuseet 27 maj (GENOMFÖRD)

Ungdomssegling med Briggen Tre Kronor 6 augusti (GENOMFÖRD)

Familjesegling med Briggen Tre Kronor 12 augusti (GENOMFÖRD)

Ungdomssegling med Briggen Tre Kronor 13 augusti (GENOMFÖRD)

Ungdomssegling med Briggen Tre Kronor 3 september (GENOMFÖRD)
Samarbete med Miljöverkstan Flaten och Briggen Tre Kronor.

Ungdomssegling med Briggen Tre Kronor 10 september (FULLSATT)
Samarbete med Miljöverkstan Flaten och Briggen Tre Kronor..

Ungdomssegling med Briggen Tre Kronor 17 september (FULLSATT)
Samarbete med fritidsgård (återkommer med namn) och Briggen Tre Kronor