Aktiviteter 2023

Alla aktiviteterna är i eller kring Stockholm.

Segling med Briggen Tre Kronor 19 maj (GENOMFÖRD)

Segling med Briggen Tre Kronor 20 maj (GENOMFÖRD)

Besök på Medeltidsmuseet 27 maj

Besök på Statsmuseet (INTE FÄRDIGPLANERAT)

Besök på Historiska museet (INTE FÄRDIGPLANERAT)

Seglingshelg i Stockholms skärgård (INTE FÄRDIGPLANERAT)

Cykla och tälta (INTE FÄRDIGPLANERAT)